Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

JAvni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Viljevo

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20- pročišćeni tekst i 2/21) i članka 6. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo broj: 1/15), općinski načelnik Općine Viljevo upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Viljevo

Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo ustanovljena su slijedeća javna priznanja:

  • Nagrada Općine Viljevo – koja se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu Viljevo.
  • Plaketa Općine Viljevo – koja se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi.
  • Počasni građanin Općine Viljevo – može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Viljevo, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva, uz uvjet da nema prebivalište na području Općine Viljevo.

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo imaju članovi Općinskog vijeća Općine Viljevo, građani, udruge građana, političke stranke, te druge pravne i fizičke osobe.
Prijedlozi se podnose u pisanoj formi na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo ili na službenoj stranci Općine Viljevo, www.viljevo.hr.
Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji da obrazložene prijedloge dostave do 3. studenog 2023. godine na adresu: Općina Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.
Priznanja će se dodijeliti na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Viljevo, koji se obilježava 30. studenog svake godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content