Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

[OBAVIJEST I UPUTE] o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto spremačica – određeno, puno radno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno i usmeno testiranje za radno mjesto spremačica – određeno, puno radno vrijeme

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 3. siječnja 2022. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto spremačica,  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 25. siječnja 2022. godine (utorak) s početkom u 11,30 i 13,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću Covid potvrdu, potvrdu o preboljenju ili negativan test ne stariji od 48 h.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova spremačice
  • Intervju s kandidatima

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 15 bodova (10 bodova iz pisanog testiranja i  5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

  1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
  2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta i Covid potvrde. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem.

Pismena provjera održat će se u dvije grupe;

– prva grupa  u 11,30 sati

– druga grupa u 13,00 sati

u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

  • provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremačice
  • pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

–        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

–        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

–        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

–        razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.

Datum i vrijeme intervjua testiranja Povjerenstvo za odabir kandidata objavit će nakon ocijenjenog pisanog ispita putem web stranice Vrtića (http://www.vrtic-pinokio.hr/?cat=20).

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja.

Popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto spremačice:

I. grupa u 11,30 sati:

1. Sara Galović

2. Suzana Stipić

3. Andrijana Bolić

4. Ružica Kupanovac

5. Mirjana Bohović

6. Veronika Partić

7. Jelena Keller

II. grupa u 13,00 sati:

1. Marina Šumanovac

2. Danijela Matoković

3. Jadranka Matijaško

4. Tena Dukmenić

5. Marija Bijelić

6. Viktorija Viljevac

7. Ivona Mađarić

Scroll to Top
Skip to content