Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.)
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za
računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje

POZIV
 na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

za kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj: 56 od 15. svibnja
2024. godine za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije – vježbenik – 1 izvršitelj u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Podnositelj prijave na javni natječaj koji su ostvarili status kandidata, odnosno pravo pristupa
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bit će obavješteni putem adrese elektroničke pošte
navedene u prijavi na javni natječaj.

Podnositelji prijave na javni natječaj koji nisu ostvarili status kandidata, a time ni pravo pristupa
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, obaviješteni su pisanim putem o razlozima zašto nisu
ostvarili navedeni status.

Pisano testiranje kandidata održati će se 24. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00
sati,
u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje. Pisano
testiranje traje 30 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se obavlja pisano testiranje,
– razgovarati s ostalim kandidatima,
– ometati ostale kandidate.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti svoju kemijsku olovku za rješavanje pisanog testa.

Kandidati će se pozivati u prostoriju i upućivati na točno određena mjesta za sjedenje.

Test sadrži 10 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod.

Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova (pet ili više bodova) na pisanom
testiranju imaju pravo pristupiti intervjuu.

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju
održati će se istoga dana u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, a ostvario je više od 50% ukupnog broja bodova na pisanom
testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Scroll to Top
Skip to content