Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Pozivamo Vas na javnu tribinu: LIJEČENJE I PREVENCIJA RAKA GUŠTERAČE

Projekt:

Put do zdravlja – Prevencija koronarnih i malignih bolesti na području
Grada Donjeg Miholjca i Općine Viljevo

Pozivamo Vas na javnu tribinu:

Liječenje i prevencija raka gušterače

Vrijeme i mjesto održavanja: 14. lipnja 2023. u 19.00 sati, SREDNJA ŠKOLA, DONJI MIHOLJAC
*ulaz je slobodan za sve građane

Predavači:

Andreja Bartulić, dr.med. – Zavod za gastroenterologiju

doc.dr.sc. Zdenko Boraš, dr.med. – Zavod za abdominalnu kirurgiju Klinički bolnički centar Osijek

doc.dr.sc. Josipa Flam, dr. med. – Zavod za onkologiju Klinički bolnički centar Osijek

Moderator:

Ivan Vlahović, dr. med. – Zavod za abdominalnu kirurgiju Klinički bolnički centar Osijek

Scroll to Top
Skip to content