TERMINI ODRŽAVANJA DOPUNSKE IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

I   TERMIN ODRŽAVANJA DOPUNSKE IZOBRAZBE 10.02.2020. GODINE OD 9.00 – 13.00 SATI

II  TERMIN ODRŽAVANJA DOPUNSKE IZOBRAZBE 17.02.2020. GODINE OD 16.00 – 20.00 SATI

MJESTO ODRŽAVANJA: LOVAČKI DOM LD KUNA, Viljevo, Kosačevo 2

CIJENA IZOBRAZBE: 150,00 kuna po polazniku

PREDAVAČI: profesori Srednje škole Donji Miholjac

TERMINI ODRŽAVANJA DOPUNSKE IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA Read More »