TRETIRANJE KOMARACA

Dana 11. 07. 2020. godine provoditi će se se tretiranje komaraca na području Općine Viljevo u vremenu od 19.00 do 22.00 sata. Tretiranje će obavljati Veterinarska stanica Vetam d.o.o. iz Osijeka.

TRETIRANJE KOMARACA Read More »