[NATJEČAJ] za upis u pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji, u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu te obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić “Pinokio”. Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici. Za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti na broj 031/291-401. Povjerenstvo za upis djece

[NATJEČAJ] za upis u pedagošku godinu 2022./2023. Read More »