Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općina Viljevo je prijavila Projekt ulaganja u dječji vrtić odnosno nabavu igrala za jasličku skupinu. Od ukupne vrijednosti projekta od 15.315,75 eura Općina je temeljem Poziva ostvarila sufinanciranje u iznosu od 12.405,76 eura.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. Read More »