Radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo

Općina Viljevo provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo. Detaljan opis dan je u tekstualnom dijelu projekta i grafičkim prilozima. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski […]

Radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo Read More »