Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj

KLASA: 112-02/23-01/14URBROJ: 2158-39-23-1 Viljevo, 1. prosinac 2023. Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije […]

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj Read More »