Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevona radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik –1 izvršitelj, na određeno vrijeme Read More »