Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za sufinanciranje troškova analize tla u 2024. godini

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju troškova analize tla u 2024. godini („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/23) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21.), općinski načelnik Općine Viljevo upućuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova analize tla u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Viljevo će u 2024. godini sufinancirati analizu plodnosti tla do maksimalno 120 uzoraka. Iznos sufinanciranja je 50 % po uzorku. Maksimalan broj uzoraka koji će se sufinancirati po jednom korisniku je do maksimalno 5 uzoraka.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici za sufinanciranje troškova analize tla su fizičke i pravne osobe koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– da imaju prebivalište na području Općine Viljevo,
– da na području Općine Viljevo imaju registriran: OPG, obrt (s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti), ili trgovačko društvo (s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Viljevo.

Korisnici su dužni uz zahtjev za sufinanciranje dostaviti:
– dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Rješenje),
– za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
– dokaz da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Viljevo (posjedovni list ili izvod iz zemljišne knjige).
– kopiju osobne iskaznice,
– potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s naslova javnih davanja,
– potvrda Općine Viljevo o nepostojanju duga prema Općini Viljevo,

III. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu podnose do 31. prosinca 2024. godine ili do utroška 120 uzoraka tla, a rješavaju se prema redoslijedu prijavljivanja.

Obrazac zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo ili na Web stranici Općine Viljevo www.viljevo.hr

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 031/644-014, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu ili putem maila poljoprivredniredar@viljevo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević

Scroll to Top
Skip to content