Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

za kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj: 145, od 6. prosinca 2023. godine za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Podnositelj prijave na javni natječaj koji su ostvarili status kandidata, odnosno pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bit će obavješteni putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi na javni natječaj.

Podnositelji prijave na javni natječaj koji nisu ostvarili status kandidata, a time ni pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, obaviješteni su pisanim putem o razlozima zašto nisu ostvarili navedeni status.

Pisano testiranje kandidata održati će se 4. siječnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje. Pisano testiranje traje 30 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se obavlja pisano testiranje,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • ometati ostale kandidate.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti svoju kemijsku olovku za rješavanje pisanog testa.

Kandidati će se pozivati u prostoriju i upućivati na točno određena mjesta za sjedenje.

Test sadrži 10 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod.

Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova (pet ili više bodova) na pisanom testiranju imaju pravo pristupiti intervjuu.

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju održati će se istoga dana u prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, a ostvario je više od 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Dokumentaciju vezanu uz ovaj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content