Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje P O Z I V na […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Read More »