Odluku o primljenim radnicama na radno mjesto žena za pomoć u kući

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), a nakon otvaranja i pregleda […]

Odluku o primljenim radnicama na radno mjesto žena za pomoć u kući Read More »