Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo 2023. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/22), a u vezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj: 111/21 i 144/22), na prijedlog Povjerenstva za […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo 2023. godini Read More »