Općina Viljevo

Općina Viljevo

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

           Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jamaOsnovne škole Ante Starčevića Viljevo 1. Predmet javnog poziva: Usluga pražnjenja septičkih jama. 2. Količina predmeta javnog poziva: Prema potrebama naručitelja tijekom godine. 3. Mjesta za izvršenje predmeta […]

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo Read More »

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/22), a u vezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj: 111/21 i 144/22), na prijedlog Povjerenstva za

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini Read More »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje P O Z I V na

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Read More »

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj

KLASA: 112-02/23-01/14URBROJ: 2158-39-23-1 Viljevo, 1. prosinac 2023. Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj Read More »

Radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo

Općina Viljevo provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo. Detaljan opis dan je u tekstualnom dijelu projekta i grafičkim prilozima. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski

Radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Viljevo, k.č.br. 2381, 2380, 2239, 2233, k.o. Viljevo Read More »

Duvršena izgradnja parkirališta i pješačke staze kod kuće oproštaja na groblju u Ivanovu

Općina Viljevo je za projekt Izgradnje parkirališta i pješačke staze kod kuće oproštaja na groblju u Ivanovu, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ostvarila sufinanciranje u iznosu od 35 600 eura. Ukupna vrijednost

Duvršena izgradnja parkirališta i pješačke staze kod kuće oproštaja na groblju u Ivanovu Read More »

Informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica troškova života

Predmet: Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanjaposljedica rasta troškova života – informacija, dostavlja se Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23). U okviru sveobuhvatnog paketa mjera radi

Informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica troškova života Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Opčine Viljevo za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), članka 3. Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola te Odluke o sufinanciranju troškova učeničkih

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Opčine Viljevo za školsku godinu 2023./2024. Read More »

Scroll to Top
Skip to content