Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Općina Viljevo

Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Zakon o zaštiti životinja obavezuje skrbnike kućnih ljubimaca na obveznu kontrolu njihova razmnožavanja. To znači da je svaki skrbnik dužan osigurati da ne dođe do neželjenog potomstva kućnih ljubimaca pod svojom skrbi kako bi poštovao vezane zakonske odredbe te izbjegao financijske troškove i sankcije. Dobar, siguran i dugoročno jeftin način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka […]

Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca Read More »

Zakonske obaveze skrbnika pasa

NENAPUŠTANJE: Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Propisana je kazna do 30 000 kn. OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE: Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6000 kn. KONTROLA RAZMNOŽAVANJA: Zakonska obaveza skrbnika je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinje. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja.

Zakonske obaveze skrbnika pasa Read More »

Obavijest o sakupljanju ambalažnog otpada od zaštitnih sredstava

Poštovani stanovnici s područja Općine Viljevo, ovim putem vas obavještavamo kako će sakupljanje ambalažnog otpada od zaštitnih sredstava biti 26. siječnja 2024. godine (Petak) od 12:00-13:00 sati na prostoru iza zgrade općinske uprave u Viljevu, Braće Radića 87.Sa sobom trebate ponijeti pečat odnosno OIB, a prateće listove ne trebate nositi. Sa sobom trebate ponijeti pečat

Obavijest o sakupljanju ambalažnog otpada od zaštitnih sredstava Read More »

Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), donijela je O D L U K Uo poništenju javnog natječaja I. Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na

Odluka o poništenju javnog natječaja Read More »

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

           Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jamaOsnovne škole Ante Starčevića Viljevo 1. Predmet javnog poziva: Usluga pražnjenja septičkih jama. 2. Količina predmeta javnog poziva: Prema potrebama naručitelja tijekom godine. 3. Mjesta za izvršenje predmeta

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo Read More »

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/22), a u vezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj: 111/21 i 144/22), na prijedlog Povjerenstva za

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini Read More »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Temeljem članka 20. stavak 4. podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, objavljuje P O Z I V na

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Read More »

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj

KLASA: 112-02/23-01/14URBROJ: 2158-39-23-1 Viljevo, 1. prosinac 2023. Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj Read More »

Scroll to Top
Skip to content